De la Fonteijne

Business Creators

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mission statement

E-mailadres Afdrukken PDF

De la Fonteijne hecht er waarde aan haar bijdrage te leveren aan een duurzame(re) samenleving. Zij zet haar creativiteit daartoe in voor het bedenken van slimme oplossingen die het energieverbruik terugdringen en/of de productiviteit verhogen.

Zo denken wij na over macro-economie, het broeikasprobleem, de milieu problematiek, het grondstof verbruik en duurzaam produceren.

Wij zoeken oplossingen voor het energie probleem en toetsen oplossingen en alternatieven op effectiviteit en efficiency.

Een bijzondere warme belangstelling hebben wij voor macro economie. Het is onze mening dat het systematisch en duurzaam en gecontroleerd terugdringen van de werkeloosheid niet alleen duurzaam en inflatievast het bbp verhoogd, maar de betrokkenheid van mensen bij onze samenleving vergroot. Hier gaat zoveel positieve invloed vanuit in de vorm van levensgeluk en minder criminaliteit dat dit inzet moet zijn om een betere samenleving te bewerkstelligen. Helaas weten we tot nog toe slechts de inflatie enigszins in bedwang te houden. Onze onderzoeken tonen aan dat het ook anders kan en dat hoeft niet noodzakelijkerwijs via het laten toenemen van de overheids uitgaven te gaan, waardoor de staatsschuld ongewenst hoog oploopt.

Op dit moment loopt de economie al geruime (al jaren) schade op omdat de handrem er op de een of andere manier niet vanaf gehaald wordt. Dat is een kwalijke zaak. Onze simulaties tonen aan dat het ook anders kan.

Deel van het onderzoek richt zich op theoretische aspecten van de macro economie. Het is frappant om te constateren hoeveel discrepantie er is in het economisch denken. Wij denken dat aan het theoretisch fundament nog wel wat te verbeteren valt en dat is ook mede inzet van onze inspanningen.

 

 

You are here Over De la Fonteijne Mission statement